Sankt Karl Borromæus Gruppen

“Se, det er din Moder…”

Når vi den 8. december fejrer Festen for Marias Uplettede Undfangelse, fejrer vi et centralt dogme i Frelseshistorien. “Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn, den Enbårne…” (Johs. 3, 16), og i Trosbekendelsen fortsætter vi: “født af Jomfru Maria…” Således elskede Gud derfor Jomfru Maria, at hun blev bevaret fri af enhver synd, fra undfangelsens øjeblik… Det er en uomgængelig, og af Kirken højtideligt forkyndt Trossandhed, at ingen plet af synd kunne fæstne sig på den velsignede blandt kvinder, som af Gud fra evighed af var bestemt til at bære Guds Søn. Og når denne Søn siger til Johannes, “Se, det er din Moder” (Johs. 19, 27) siger Han det også til os. Hun, den uplettede, er vor Moder, som kommer til vor hjælp i den sværeste nød. Det er det, vi fejrer hvert år den 8. december.

Messe i Jesu Hjerte kirke, 8/12 2019

I Jesu Hjerte kirke var det oprindeligt planen, at vi skulle have fejret denne store Fest med en levitmesse, og selvom det pga. sygdom ikke blev muligt, fik vi en festlig sungen højmesse, hvor dele af det nye levitsæt var med til at kaste glans over liturgien. Celebranten, kannik Marcus Künkel fra Institut Kristus Konge, mindede os i sin prædiken om skriftemålets særlige betydning i sammenhængen: når vi har den Uplettede til Moder, må vi også til stadighed rense vor sjæl for at ligne hende så meget vi kan. Gennem Maria til Jesus – gennem skriftemålet til Eukaristen – gennem renselsen til frelsen.