Sankt Karl Borromæus Gruppen

Firmelse – 2020

I de seneste år har der været mulighed for at kunne modtage firmelsens sakramente i den ekstraordinære form, ifølge ritualet fra 1962. Det er derfor også en stor glæde at kunne bekendtgøre, at vi også i år vil kunne tilbyde firmelsen i den ekstraordinære form – både til unge i den modne firmelsesalder ca. 12-14 år, samt til voksne konvertitter.

Biskop Czeslaw Kozon vil således meddele firmelsens sakramente ifm. en pontifikalmesse søndag den 16. august 2020, på festen for Jomfru Marias Optagelse i Himlen.

Tilmelding: Hvis man som forælder gerne vil tilmelde sit barn, eller såfremt man som voksen ønsker at modtage firmelsen, bedes man kontakte pastor Jan Hansen via e-mail (p.jan@katolsk.dk), for at høre nærmere med henblik på at få ordnet formalia, samt evt. undervisning.

I mellemtiden kan man så nyde et tilbageblik til de tidligere gange vi har haft firmelse i den ekstraordinære form. Sidste år firmede biskoppen 8 kandidater på Festen for Korsets ophøjelse den 14. september (Se billeder her), og i 2016 fandt firmelsen sted i Skt. Augustins kirke på Østerbro (se videoen længere nede).

I den traditionelle ritus meddeles sakramentet med ordene: “Jeg betegner dig med korsets tegn, og firmer dig med Frelsens krisam. I Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn” (“Signo te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.”) Firmanden knæler ved modtagelsen, og modtager derefter en slags “ridderslag” til Troens kamp, idet biskoppen giver den firmede et let slag på kinden, og siger: “Pax tecum” (Fred være med dig).

Selve firmelsesritualet kan man se her.