Sankt Karl Borromæus Gruppen

“Gud satte mennesket i arbejde”

PRÆDIKEN

SKT. JOSEF, ARBEJDEREN – 01.05.2020

Af p. Jan Hansen

Under normale omstændigheder ville der formentlig være ikke så få socialister som i dag ville vælge at svinge lidt mere med de røde faner, idet dagen i dag jo i efterhånden mange år har været kendt som arbejdernes internationale kampdag, men ikke desto mindre er det selvfølgelig værd at huske på, at dagen ikke er ensbetydende med, at en bestemt ideologi eller et bestemt parti på nogen måde har patent på dét at arbejde, fordi arbejdet er en indgroet del af vores forståelse af hvad det netop vil sige at være menneske i denne verden.

I den kristne forståelse af menneskets værdi og ikke mindst ift. menneskets rolle i denne verden, ligger naturligvis en implicit tanke om, at arbejdet er en absolut grundlæggende del af menneskets natur. Faktisk ser vi allerede i skabelses-beretningen 1. Mosebog, at “Gud Herren tog mennesket og satte ham i Eden Have, for at han skulle dyrke og vogte den”, og vi bør heller ikke glemme at Gud sådan set også selv arbejdede hårdt med at få skabt verden på de famøse 6 dage, hvorefter at han hvilede på den 7. dag.

At have et arbejde er ikke bare med til at styrke forståelse af hvad det vil sige at være menneske, men dét arbejde som vi hver især har eller har haft, det er jo på mange måder med til også at definere hvem vi er som individer – og særligt derfor er der jo heller ingen tvivl om smertefuldt det er, når man desværre mister sit arbejde, netop fordi at arbejdet i sig selv er med til at skabe et vist fundament for vores tilværelse i denne verden.

I katolsk sammenhæng så blev dagens fest dog først blev indført af pave Pius XII tilbage i 1955, bl.a. for at understrege at arbejdet netop har en grundlæggende betydning for alle mennesker, uanset hvilken politisk observans man måtte have, og at det også er en del af vores natur som mennesker, at deltage som en slags medskabere. Gud ønsker nemlig ikke at vi blot skal være passive tilskuere i denne verden, men særligt at vi også skal tage del i at passe på verden, og ikke mindst at være med til at være Guds medskabere, som på hver vores måde hjælper til at gøre verden til et langt bedre sted for alle mennesker uden undtagelse.

Selvom mange af os endnu har et arbejde, så skal vi heller ikke glemme de som måske i denne tid netop har mistet deres arbejde; og vi skal selvfølgelig heller ikke glemme de som endnu må udføre deres arbejde under vanskelige kår – lad os derfor bede særligt for, at de der søger efter at få et arbejde, og at arbejdet må være med til at understrege vores værdi som mennesker, og at vi alle derfor også har et medansvar for dén verden som vi alle sammen er en del af.

Amen.