Sankt Karl Borromæus Gruppen

Gratias agimus tibi

Ved årets sidste messe mindede p. Paul os i sin (nødvendigvis korte!) prædiken om, at det latinske ord “gratias” ikke blot betyder tak, men også indeholder roden “gratia” som betyder nåde. I Kirkens bønner finder vi ofte begge dele: “Ave Maria, gratia plena…”, “Gratias agimus tibi” osv.; og selvfølgelig finder vi på mange sprog, der er tæt på latin, lignende homonymer. Begge betydninger er centrale i forbindelse med årsskiftet. Vi takker for Guds nåde i det gamle år. Vi beder om Guds nåde i det nye. Ved overgangen mellem 2020 og 2021 har vi dels al mulig grund til at takke Gud, ikke blot for Hans nåde og beskyttelse i alle vanskeligheder og lidelser, men også for vanskelighederne og lidelserne selv. For i selv den mindste prøvelse kan vi få den nåde at opleve Guds nærvær, og endda fællesskabet med Kristus i Hans store lidelse. Det er ikke i ubekymretheden eller i sorgløsheden at Gud er os nærmest her i verden. Det er når vi ofrer lidt eller meget af os selv, at vi oplever den fred, som kun Gud kan give.

Med disse tanker ønsker vi alle læsere et fredfuldt, nådefyldt nytår i taknemmelighed og tilid til vor store Gud!