Sankt Karl Borromæus Gruppen

Nådens Novene

Hellige Frans Xavier, den store jesuitiske missionær, skal have omvendt 30.000 under sin lange missionsrejse (1541-1552). Hans rejse bragte ham via Afrika til Indien, Indonesien, Malaysia og Japan, og i alle disse lande arbejdede han utrætteligt for at følge Kristi ord (Matt. 28, 19): “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Frans blev helgenkåret 12. marts 1622 af Pave Gregor d. 15. En anden jesuitermissionær til Japan, Fr. Marcello Mastrilli, som led martyrdøden dér i 1637, havde i 1633 en åbenbaring hvor den hellige Frans talte til ham: “Alle de, der påkalder min hjælp i ni på hinanden følgende dage, fra den 4. til den 12 marts, og som værdigt modtager Bodens Sakramente og den hellige Kommunion på en af de dage, vil erfare min beskyttelse, og kan med fuld sikkerhed håbe at modtage enhver nåde fra Gud, som de beder om, for deres sjæls frelse og Guds ære”. Denne novene blev siden kendt som “Nådens novene“, og blev udbredt og elsket over hele den katolske verden, til den dag i dag.

Novenen bedes normalt sådan (på hver af de ni dage):

Hellige Frans Xavier, elsket af Gud og opfyldt af Hans Kærlighed, forenet med dig tilbeder jeg ærbødigt Guds Majestæt. Med overvældende glæde frydes jeg over de enestående nådegaver, som du modtog i dit liv, og ærens gaver efter døden; og idet jeg takker af hele mit hjerte for hvad Han gjorde for dig, anråber jeg dig af hele mit hjerte om, ved din virksomme forbøn, fremfor alt at opnå at jeg må få den nåde at leve et helligt liv og dø en salig død. Jeg bønfalder dig også for mig at opnå … (nævn her dit åndelige eller timelige bønsanliggende). Men hvis det, jeg beder så inderligt om, ikke tjener Guds ære og min sjæls bedste, så beder jeg dig om for mig at opnå, hvad der er mere gavnligt for begge disse. Amen.

Fader Vor… Hil dig Maria… Ære være…