Sankt Karl Borromæus Gruppen

“Kys Jorden i bod…”

Det er nu et år siden, at vore samfund – herunder ikke mindst vore kirker – blev lukket pga. en ny og bekymrende virus. Kirkens indre og ydre fjender har udnyttet situationen i rigt mål. Men de kan ikke overvinde Guds kirke, når denne under Guds Moders beskyttelse holder fast ved Troen og gør bod for synderne:

I et samfund, som knapt er bevidst om de farer som truer det, og som skjuler sin elendighed og uretfærdighed bag en velstående, skinnende og ubekymret facade, der åbenbarer den Uplettede Jomfru – hvem synden aldrig rørte – sig for et uskyldigt barn. Med en moders omsorg ser hun på denne verden, forløst af hendes Søns blod, men hvor synd hver dag skaber så megen elendighed; og tre gange byder hun indtrængende: “Bod, bod, bod!” Hun indbyder os endda til et ydre tegn: “Gå hen og kys Jorden i bod for synderne.” Og til denne handling skal bøn føjes: “Bed til Gud for synderne.”

“Valfarten til Lourdes”, encyclika af Pave Pius d. 12., 2/7 1957


Forbarm dig over mig, o Gud, udslet mine overtrædelser efter din store barmhjertighed, tvæt mig fuldkommen ren for skyld og rens mig for mine synder! Mine overtrædelser kender jeg jo, min synd står mig altid for øje.  Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine øjne er ondt, at du må få ret, når du taler, stå ren, når du dømmer. Se, jeg er født i misgerning, min moder undfanged mig i synd.  Du elsker jo sandhed i hjertets løndom, så lær mig da visdom i hjertedybet. Rens mig for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne; mæt mig med fryd og glæde, lad de ben, du knuste, juble; skjul dit åsyn for mine synder, udslet alle mine misgerninger; skab o Gud, et rent hjerte i mig, giv en ny, en stadig ånd i mit indre; kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige ånd fra mig; giv mig atter din frelses glæde, giv mig til støtte en villig ånd! Da vil jeg lære overtrædere dine veje, og syndere skal vende om til dig. Fri mig fra blodskyld, o Gud, min frelses Gud, så skal min tunge lovsynge din retfærd; Herre, åbn mine læber, så skal min mund forkynde din pris.
Thi i slagtoffer har du ikke behag, og gav jeg et brændoffer, modtog du det ikke. Et offer for Gud er et sønderbrudt hjerte; et sønderbrudt, ydmygt hjerte forkaster du ej, o Gud.
Lad i din godhed nåde vederfares Sion, og genopbyg Jerusalems mure! Da skal du finde behag i rette ofre, brændofre og frembærelser, da skal man ofre øksne på dit alter.