Sankt Karl Borromæus Gruppen

Skt Josefs fest

19. marts fejrer Kirken Skt. Josefs fest. Den liturgiske farve er hvid. Festdagen er ikke fastedag. Messe 18.30 i Jesu Hjerte kirke.

Den retfærdige skal blomstre som liljen: dens blomst skal i al evighed bevare sin skønhed og duft for Herrens åsyn. (Rom. Breviar, 19. marts, på Festen for den hellige Josef)

Den hellige Josef var af Davids kongelige slægt, og om ham siger evangeliet på en gang lidt og meget: Han var retfærdig (Matt. 1,19).  Den hellige Johannes Chrysostomos siger: “Det navn, som Helligånden gav til den hellige Josef – den retfærdige – betyder: fuld af alle dyder”. Kirkelærerne er enige om at give den hellige Josef den første plads efter Maria blandt alle helgenerne. Og i bønnen til den hellige Josef siger vi da også, med tanke på Skt. Josef som de vanskelige anliggenders forbeder: “Hellige Josef, hvis beskyttelse er så mægtig…”

Josef, tømreren, førte et beskedent og stille liv, i fuldstændig kyskhed og fattigdom. Han adlød uden tøven Gud, da han i et syn gav ham besked om at ægte Maria og blive plejefader til den Søn, som var undfanget ved helligånden. Hvor stor en rolle spillede han ikke som den hellige Families beskytter og overhoved, på den vanskelige rejse til Betlehem, og siden under flugten i Ægypten? Efter Jesus og Maria er Josef det menneske, som Gud har skænket de største dyder og den største tro.

Vi kan være forvissede om, at den hellige Josef med legeme og sjæl deler den himmelske herlighed med Jesus og Maria. Der er heller ingen kirke på Jorden, som rummer hans relikvier; men i Sant’Anastasia kirken i Rom opbevares endnu, med stor veneration, hans kappe og stav.

Den hellige Josef er Kirkens værnehelgen, for at han må beskytte den fra alt ondt, som han beskyttede Jesus og Hans Moder. Han er også værnehelgen for alle fædre, for hvem Josefs opofrelse for sin familie, og hans tillid til Guds ord, er et lysende eksempel. Han er endelig værnehelgen for alle døende, og for alle afdøde sjæle, fordi han døde og opstod med Jesus og Maria ved sin side, således som vi alle beder for at måtte dø og opstå.

[Link til det traditionelle benediktinerkommunitet i USA, som her synger en del af Skt. Josefs litani]

Hellige Josef, hvis beskyttelse er så mægtig, så stærk, så omgående for Guds trone, jeg lægger alle mine anliggender og ønsker i dine hænder. Hellige Josef,  hjælp mig ved din mægtige forbøn og opnå for mig alle åndelige velsignelser hos din fostersøn, Jesus Kristus Vor Herre, så jeg, som hernede har anråbt om din himmelse kraft, må give dig taksigelse og ære.

Hellige Josef, aldrig bliver jeg træt af at betragte dig med Jesus som sover i dine arme. Jeg vover ikke at nærme mig mens Han hviler ved dit hjerte. Tryk Ham til dig i mit navn og kys Hans lille Hoved for mig, og bed Ham kysse mig igen, når jeg udånder i døden.

Hellige Josef, de afdøde sjæles værnehelgen, bed for mig!

Amen.