Sankt Karl Borromæus Gruppen

Bed, og der skal gives jer…

Femte søndag efter Påske mærker vi for alvor, at Kristi belæring handler om tiden efter Hans Himmelfart:

Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. (Joh., 16,24)

Hvad skal vi da bede om? Troen. Det er netop sådan, vi begynder dåbshandlingen i den ekstraordinære ritus – som i år blev fejret dagen før den femte søndag efter påske. Troen oplyser vort liv i verden, og skænker os den fuldkomne glæde, for så vidt troen er fuldkommen. Når vi ikke ejer denne fuldkomne glæde i verden – Herrens glæde – så er det, fordi vor tro støder på mange forhindringer, ikke mindst vore egne svagheder. Men i Dåbens sakramente har vi modtaget troens gave – symboliseret ved Dåbslyset, som tændes ved Påskelyset – og vi må kæmpe hele livet for at pakke den ud og lade den fylde vort liv med glæde. Selvom vi ikke ser Herren lyslevende foran os i Kristi skikkelse, på samme måde som discipline gjorde, så kan vi, der lever i tiden efter Kristi Himmelfart, alligevel se Ham med Troens øjne, når vi beder i Hans navn, og ganske særlig når vi beder under messen, hvor Kristus kommer til stede i det Allerhelligste Sakramente.