Sankt Karl Borromæus Gruppen

11. søndag efter Pinse

Søndagens tekster (Epistel: 1. Kor. 15, 1-10; Evangelium: Mark. 7, 31-37) handler om den ydmyghed og lærevillighed, som er en forudsætning for at høste troens frugt: det evige liv. Paulus kalder sig selv “uværdig til at kaldes apostel”, trods den trofasthed han viste i alle de prøvelser, hans mission bragte ham. Hvor meget mere må da ikke vi forkaste enhver illusion om, at vi kan frelse os selv!

Det gode der er i os kommer fra Gud – kun ved at underkaste os Hans vilje kan vi holde fast i det sande, vi har erkendt. Også i Jesu helbredelse af den døvstumme mand ser vi et billede på at Troen først og fremmest er en nåde – når vi ved Guds nåde får åbnet vore “ører”, og løst vor “tunge”, kan vi høre Sandheden, bekende den, og følge den. Derfor er den første og på en måde bedste bøn vi kan bede, Apostlenes: “Giv os mere tro!” (Luk. 17,5).