Sankt Karl Borromæus Gruppen

Nøglen til Himlen

Her i november måned vender vi vort blik mod Himlen, og stiller det spørgsmål, som allerede det katolske dåbsritual svarer på: Hvordan kan vi opnå det evige liv hos Gud? Dåbsritualet svar er, selvfølgelig: ved at tro. Troen finder på sin side sin dybeste kilde i Bønnen. Vi kunne derfor også, mere præcist spørge: Hvordan skal vi bede for at opnå det evige liv?

Det rette svar på dette spørgsmål må være enkelt: da det evige liv er opnåeligt for alle mennesker af god vilje, kan vejen dertil ikke være indviklet eller mere krævende end at ethvert sådant menneske kan følge den. Den hellige Mechthild von Hackeborn (1241-1299), en af Middelalderens store mystikere, forfattede selv mange bønner. Hun havde længe anråbt Gudsmoder med bønner om en god dødsstund. Da åbenbarede Maria sig for hende og gav Mechthild dette løfte: “Jeg vil sandelig give dig, hvad du beder om, min datter, og jeg forlanger kun, at du tre gange dagligt beder “Hil dig, Maria…”:

  • Det første Ave til ære for Gud Fader, som i sin herlige Almagt udvalgte mig, så jeg næst efter Ham er almægtig i Himlen og på Jorden.
  • Det andet Ave til ære for Gud Søn, som i sin uudgrundelige visdom smykkede og fyldte mig med sådanne gaver af forstand og indsigt, at jeg inderlige end alle helgenerne kan skue den hellige Treenigheds inderste. Han har desuden forlenet mig med en sådan glans, at jeg oplyser den ganske Himmel som en strålende sol.
  • Det tredie Ave til ære for Gud Helligånd, som indgød den søde fylde af sin Kærlighed i mit hjerte og en sådan godhed og barmhjertighed, at jeg næst efter Gud er det blideste og venlige væsen.”

Gudsmoder lovede også den, der dagligt trofast beder de tre Hil dig, Maria: “Jeg vil stå hos dig i din dødsstund, trøste dig og holde al Djævelens magt fjernt fra dig. Jeg vil indgyde Troens lys og erkendelse i dig, så din tro ikke prøves af din uvidenhed og dine fejl. Jeg vil være dig nær i din overgangs stund og lade din sjæl oversvømme af den guddommelige kærligheds salighed, så dens overmagt må forvandle al smerte og bitterhed til lykke.”