Sankt Karl Borromæus Gruppen

Skt. Ansgar – Nordens apostel

Sidste søndag i januar fejres i Danmark Skt. Ansgar, værnehelgen for bispedømmet København. Kyndelmisse fejres eksternt den følgende søndag. Når vi i dag deltager i den messe, som Sankt Ansgar fejrede, kan vi på en særlig måde fejre, at hans mission er fortsat til den dag i dag.

Hellige Ansgar var den første missionær som bragte evangeliet til de hedenske vikinger i det kolde Nordeuropa. Han blev født nær Amiens i det nordlige Frankrig i 801, og indtrådte i en meget ung alder i benediktinerklostret i Corbie, men blev efter nogle år forflyttet til det nye kloster Ny Korvey ved Weser-floden (nær Paderborn).

I 826 drog Ansgar afsted til Jylland for at omvende danskerne, men havde ikke stort held med sig, og han vendte derfor hjem til sit kloster. Imidlertid kom der bud fra Sverige om interesse for Kristendommen, hvorefter Ansgar igen begav sig ud for at omvende hedningerne. Efter et par år vendte Ansgar hjem for at aflægge rapport til kejser Ludvig i Mainz.

For at støtte missionen i de nordiske lande blev Ansgar kort efter indsat som ærkebiskop i Hamburg i 831, og modtog sit pallium af pave Gregor IV i Rom. Hans primære opgave blev at få omvendt danskerne til den kristne tro. Med stort besvær og til tider stor modstand fik han efterhånden bygget den første kristne kirke i Danmark i Hedeby (nær Skjern), som blev indviet til ære for Jomfru Maria. Ansgar fortsatte arbejdet med at missionere både i Danmark og Sverige. Med tiden fik Ansgar også bygget en kirke i Ribe.

Udover at missionere i Danmark fik han også udvidet kraftigt hjemme i sit bispedømme, som efter at vikingerne havde brændt Hamburg af, var blevet ændret til også at omfatte Bremen, der derved blev bispesædet for ærkebispedømmet. Her tilbragte Ansgar de sidste år af sit liv, hvor han døde den 3. februar 865.

Ansgar havde i sidste ende ikke det store held med at omvende danskerne, men hans mission bar dog lidt frugt i kraft af de to kirker han fik bygget. Danskerne blev dog først reelt omvendt til Kristendommen omkring 100 år efter Ansgars død, da Kong Harald Blåtand lod sig døbe og derved officielt “gjorde danerne kristne” som Jellingestenen beskriver det.

Når vi i disse måneder ser katolske præster kæmpe for, trods den igangværende forbudstid, stedse at fejre den messe, som sankt Ansgar fejrede, kan vi ikke andet end sige at hans mission er fortsat til den dag i dag. Selvom Danmark var katolsk, mistede landet den nåde i 1500-tallet. Og Sankt Ansgar har efterfølgere også i dag.

Skt. Ansgar æres som nævnt i Danmark som værnehelgen for bispedømmet København. Først i 1953 blev Kirken i Danmark et selvstændigt bispedømme efter at det i mange år havde været et apostolsk vikariat, som hørte direkte under Rom mens man i årtierne efter Grundlovens indførelse langsomt forsøgte at genetablere den Katolske Kirke i Danmark.

Hellige Ansgar – Bed for os, og bed for Danmark!