Sankt Karl Borromæus Gruppen

Indvielse af maj måned

Indvielse af maj til Guds Moder

Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Se, vi har smykket dit alter og knæler nu her for med barnligt sindelag at ære og påkalde dig. Vi glæder os over din enestående udvælgelse og himmelske herlighed. Vi lovpriser Herren, der har givet os dig til moder, og som har opfyldt dit reneste hjerte med øm kærlighed til os.

Elskeligste jomfru og moder! Til dig indvier vi dagen i dag og alle dage i denne måned. I dine milde hænder lægger vi tillidsfuldt os selv med legeme og sjæl, vore forhåbninger og glæder, vore bekymringer og lidelser. Måtte dit moderhjerte finde behag i vore salmer og bønner, vore blomster og lys, ligesom det fryder sig over de himmelske lovsange, med hvilke englenes jublende skarer priser dig som deres frue og dronning. Amen.

Salme- og bønnebog, Sankt Ansgars forlag, København 1951, s. 697f

Husk, O nådefulde Jomfru Maria…

Husk, o nådefulde Jomfru Maria, at man aldrig har hørt, at den, der tager sin tilflugt til dig, påkalder din hjælp og anråber om din forbøn, er blevet forladt. Besjælet af en sådan tillid tager jeg min tilflugt til dig, Maria jomfru over alle jomfruer og moder til Kristus! Til dig kommer jeg; for dig står jeg som en sukkende synder, Du, det evige Ords moder, forsmå ikke mine ord, men hør mig nådigt og bønhør mig, Amen.

Sankt Bernard af Clairvaux, +1153