Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tidligere muslim om messen

Derya Little er konvertit, og tidligere muslim. Hun skriver om sit første møde med den traditionelle messe i en artikel, som for nylig blev offentliggjort i tidsskriftet Sedes Sapientiæ :

Da jeg flere år senere deltog i min første traditionelle latinske messe, i en gammel engelsk kirke med mørke valnøddebænke, genfandt jeg den ærbødighed, jeg havde oplevet under min allerførste messe, men i en ny højde, hvor årsagen til de besynderlige gammeltestamentlige detaljer i tilbedelsen blev klar. Der var en Gud, for hvem jeg kunne knæle; en Gud, der holder vores eksistens i sine hænder, men alligevel valgte at ydmyge sig for at blive en af os, at lide ydmygelse og død af kærlighed til os, for at frelse os fra vores syndighed. Da præsten og de troende stod over for Herren sammen, var messen ikke længere orienteret mod præsten, men mod Gud. Det var ligegyldigt, hvem præsten var, så længe han “sagde det sorte og gjorde det røde”. Hans personlighed var ligegyldig. De foreskrevne rubrikker og bønner sørgede for, at præsten ikke kunne være centrum for tilbedelsen, men stod i persona Christi – med og for folket, da messens hellige offer blev båret frem, og overskred grænserne for tid og rum.

Ja, præsten var ikke i fokus, men det var lægfolket heller ikke. Med sagte hvisken bad de troende, knælende, deres bønner. Stilheden og højtideligheden ledte vores opmærksomhed op mod korset, væk fra os selv og hinanden, og forenede os på en unik måde, da vi alle rettede vores blik mod himlen. Selvfølgelig var disse indtryk alle intuitive, før jeg selv studerede liturgi og betydningen af rubrikkerne og bønnerne. Men selv for en nybegynder præsenterede den traditionelle messe en slags tilbedelse, der forandrede vores legeme, sind og sjæl til den perfekte orden, hvor Herren modtog den tilbedelse, han skulle have som den kærlige Fader. Endelig kunne jeg ikke kun bøje hovedet, men jeg kunne også knæle i tilbedelse og forene mine bønner med hele kirken. Rampelyset faldt ikke på præsten, tjeneren eller menigheden, men derhen, hvor det hørte hjemme: Guds korsfæstede ord, som elskede verden til døden.

Og nu flere år senere, får jeg hver gang, jeg træder ind i kirken for at deltage i den gamle messe, denne følelse af, at jeg træder ud af tiden for at slutte mig til utallige helgener, der er gået forud i en verden, hvor så meget er midlertidigt og til engangsbrug. De midlertidige bekymringer i dette liv forsvinder. Jeg kan slippe alle mine byrder og bekymringer ved foden af alteret, hvor præsten frembærer dem til Herren. Jeg ved, at St. Thomas og St. Theresa of Avila opløftede deres sjæle til Herren under den samme liturgi. En usynlig gylden tråd løber gennem tid og rum og binder de troende fra himmel til jord og til skærsilden, mens præsten udtaler de eukaristiske bønner i største ærbødighed og stilhed.

Ærbødigheden, stilheden, skønheden og præcisionen går op i en højere enhed for at omorganisere universet over for dets Skaber, uanset om messen tilbydes i en årtusindgammel katedral eller midt i en slagmarks gru. Men selvom det ypperste skal gøres for at ære Herren i liturgien, overskrider messens skønhed, hvad vi kan bringe til bordet, for liturgi er Guds værk.

Da min mand og jeg blev optagede af at opdrage vores børn i troen, indså vi vigtigheden af liturgien, hvor deltageren ophøjes ved at blive en del af noget større, snarere end at blive arrogant, fordi liturgien fokuserer på mennesker. At køre til den nærmeste traditionelle messe med fire børn på slæb virkede overdrevent i starten, men vores børn trivedes i et samfund, hvor liturgien gav den rigtige orientering, og fællesskabet gav støtte til at forblive trofaste i en stadigt skiftende verden.