Sankt Karl Borromæus Gruppen

Enhed i Sandhed

I ugen 18/1-25/1 har Kirken siden 1908 (under hellige pave Pius d. X) observeret en bøns- og bodstid for de kristnes enhed. Disse otte dage begynder symbolsk på Festen for Peters Stol (18/1) og slutter på Festdagen for Pauli omvendelse (25/1). Vi minder om den instruktion vedrørende den katolske kirkes enhedsbestræbelser, som Troslærekongregatioen udsendte til Verdens biskopper den 20. december 1949 (uddrag):

Det er på ingen måde tilladt at fortie eller med tvetydige formuleringer at sløre den katolske sandhed vedrørende retfærdiggørelsens natur og vej, Kirkens tilblivelse, den hellige Faders overhøjhed, og den ene sande forening som sker gennem afvigernes tilbagevenden til Kristi ene, sande Kirke. Det skal gøres klart for afvigerne at når de vender tilbage til Kirken, mister de intet af det gode som Guds nåde hidtil har plantet i dem, men at det tværtimod vil blive suppleret og fuldendt ved deres omvendelse. Men man skal ikke tale om dette på en sådan måde, at de vil forestille sig at de ved at vende tilbage til Kirken bibringer denne noget væsentligt som den hidtil har manglet. Det er nødvendigt at sige disse ting klart og åbent, for det første fordi det er sandheden som disse mennesker søger, og også fordi ingen sand enhed nogensinde kan opnås udenfor sandheden.

At der findes splittelser blandt de kristne skyldes først og sidst menneskers synd. Derfor er der ikke blot tale om en bønsuge, men også om en bodsuge. Splittelsen kan kun overvindes, hvis sandheden forkyndes klart og troværdigt, så alle kristne tilslutter sig Kristi ene sande Kirke – og det sidste forudsætter, at vi som katolikker er troværdige vidner. Vores synd og frafald er ikke den mindste kilde til splittelse – så om bønnen for enhed, og boden for splittelse, er alle der søger sandheden fælles.