Sankt Karl Borromæus Gruppen

19. Januar – Skt. Knud Konge

I den Ekstraordinære Form fejrer vi på torsdag – 19. januar – Skt. Knud den Hellige, værnehelgen for Kongeriget Danmark.

Han var konge af Danmark fra 1080-86, i overgangen fra vikingetid til middelalder. Som konge havde Knud til opgave at beskytte Kirkens interesser, som endvidere søgte at beskytte de små og svage i samfundet. Knud  gjorde hvad han kunne for at styrke Kirken, og inspireret af Kirkens arbejde for de fattige, søgte han at sikre rettigheder til de svagest stillede i datidens samfund.

Knud ønskede at sikre Kirken økonomisk, hvilket dog ikke faldt i god jord hos bønderne, som forsøgte at spænde ben for hans planer. I sommeren 1086 gjorde bønderne i Jylland oprør imod Kong Knud, som tog til Odense for at forsøge at løse konflikten.

Knud havde ikke held til at dæmpe vreden, og han måtte derfor søge ly sammen med sin bror Benedikt samt 17 hirdmænd (Livvagter i Kongens følge) i Skt. Albani Kirke, som var den første sognekirke i Odense. Han forberedte sig på at skulle dø, og nåede at skrifte og modtage den Hellige Kommunion, førend han blev dræbt knælende foran alteret.

Både Knud og Benedikt blev lagt til hvile i kirken og blev sidenhen overført til Odense Domkirke, som fik navnet Skt. Knuds Kirke, efter at Knud omkring år 1100 blev ophøjet til helgen.

Hellige Knud – Bed for os, og bed for Danmark.