Sankt Karl Borromæus Gruppen

Søndag e. Kristi Himmelfart

Dom Pius Parsch (1884-1954) skriver i “Vejledning til det liturgiske år”

Søndagen efter Kristi Himmelfart falder i Kristi Himmelfarts Oktav og danner overgangen mellem denne fest og pinsedagen, som vi fejrer højtideligt om otte dage. Vi kan sige, at denne søndag er et ekko af Himmelfarten og en forberedelse til Pinsen. I middelalderen kaldtes denne søndag: Rosernes søndag, fordi de første roser på denne søndag smykkede kirkerne (mens, i den allertidligste kristendom i Italien, var det Lætare søndag som kaldtes sådan). Når vi i dag kommer vi ind i kirken, ser vi ikke længere det tændte påskelys ved siden af ​​alteret. Kristus er faret til Himlen.

Og Dom Gaspard Lefebvre (1880-1966) skriver om samme søndag:

Denne søndag er en forberedelse til pinse. Inden han steg op til himlen, havde vor Herre lovet ved den sidste nadver, at han ikke ville efterlade os forældreløse, men ville sende os Helligånden, parakleten (Evangeliet, Alleluia-verset); for at vi i alle Ting kan ære Gud ved Jesus Kristus, vores Herre (Evangeliet). Derfor skal vi, ligesom apostlene, der er samlet i Cenaklet, forberede os ved bøn og kærlighed (epistlen) til den hellige pinsedag, når Kristus, som er vores talsmand for Faderen, vil opnå Helligånden for os. På pinsedagen vil Helligånden ved flammens tunger aflægge sit vidnesbyrd om, at Jesus Kristus er Guds søn. Apostlene vil vidne om, hvad de har set og hørt, og forsegle deres vidnesbyrd med deres blod. De vil gå ud for at omvende nationerne og undervise dem med inspiration fra Helligånden.