Sankt Karl Borromæus Gruppen

Jomfru Maria, de Kristnes Hjælp

Den hellige Johannes Bosco (1815-1888) er værnehelgen for alle lærere. Han blev benådet med flere profetiske syn. Mere end 500 unge var samlet om den hellige præst i maj 1862, da han delagtiggjorde dem i flg. åbenbaring:

Jeg så en stor kamp på havet: Peters skib, ført af Paven og ledsaget af mindre både, var omgivet af et stort antal skibe som angreb det. Den kraftige modvind og det oprørte hav så ud til at hjælpe fjenden. Men midt på havet så jeg to meget høje søjler komme til syne: på den første, en stor Hostie – Eukaristien – på den anden, lavere søjle, var en statue af den Uplettede Jomfru med en indskrift: Auxilium Christianorum [de kristnes hjælp]. Pavens skib havde ingen menneskelige midler til at forsvare sig. Kun en slags åndedræt, der kom fra de to søjler, forsvarede skibet og udbedrede straks alle skader. Kampen blev stadig mere indædt; Paven søgte at føre skibet ind mellem de to søjler, midt i stormen og angrebene. Da de fleste af angribernes våben var ødelagt, begyndte en direkte kamp. Først blev Paven alvorligt såret, men kunne rejse sig igen; derefter blev han dræbt, mens fjenderne jublede. Den nye Pave, som straks blev valgt, greb roret og det lykkedes ham at nå de to søjler, hvor han straks tøjrede skibet med to lænker. Skibet var reddet, og de fjendtlige skibe flygtede og ødelagde hverandre.

Hellige Don Bosco forklarede selv sit syn således: frygtelige forfølgelser og prøvelser vil ramme Kirken, og da vil den have to midler til at undgå ødelæggelsen: Maria, de kristnes hjælp, og Eukaristien.

Festen for Jomfru Maria, de Kristnes Hjælp, blev indstiftet af Pave Pius d. 7. i 1815, og fejres den 24. maj – altså i overmorgen.

Bøn af Hl. Don Bosco til Jomfru Maria, de kristnes hjælp

Allerhelligste Jomfru Maria, de kristnes hjælp
Hvor trøstefuldt det er, ved dine fødder
At anråbe om din stedsevarende hjælp.
Når jordiske mødre aldrig glemmer deres børn,
Hvordan kunne da du, den kærligste af alle mødre, glemme mig?
Jeg bønfalder dig da om at give mig
Din stedsevarende hjælp i enhver nød,
I enhver sorg, og især i mine fristelser.
Jeg beder om din uophørlige hjælp for alle, der nu lider.
Hjælp de svage, helbred de syge, omvend synderne.
Forund os ved din forbøn mange kald til det Gudviede liv.
Giv, O Maria, de kristnes hjælp,
At vi der har påkaldt dig på jorden må elske og evigt takke dig i Himlen.