Sankt Karl Borromæus Gruppen

De unge og traditionen – Del 2

Som nævnt i et tidligere indlæg, er der stadig flere unge, som opdager den traditionelle latinske messe. Her forklarer en ung amerikaner, hvad der bevæger ham til det: “Hvorfor foretrækker så mange af os, der er født efter 2. Vatikankoncil, den traditionelle messe og de former, som foragtes og bekæmpes af så mange af dem der dengang og nu styrer Kirken? Den første grund er alt ved selve messen peger mod Gud – det latinske sprog, messeklæderne, rubrikkerne, celebrantens orientering (ad orientem, red.). Messen handler ikke om dig; den handler om Gud. Orientalske katolikker kalder messen den Guddommelige Liturgi, fordi den har et guddommeligt ophav. Hver bøn, handling og ritual kommer fra Vor Herre selv, fra apostlene, eller andre helgener fra århundrederne. Hver tilføjelse har uddybet vor forståelse af messens formål og virkning. Alle de fradrag og forandringer, som Annibale Bugnini og hans komité foretog i messen, fjernede dens sakramentale væsen og overnaturlige virkninger. Modersmål, forenklede messeklæder, omvendt messebord, protestantiske salmer og håndkomunion, får messen til at se ud af mindre end den er – Kristi offer på Golgata – og til mere at ligne en almindelig selskabelig begivenhed.

Læs mere her – eller hør forfatteren læse det op nedenfor.