Sankt Karl Borromæus Gruppen

Glædelig Påske!

Påskelyset tændes ved Påskeilden foran Sankt Augustins kirke, Påskenat 2017.

Påske: vi fejrer Kristi genopstandelse, kilden til alt håb og al frelse. I lyset fra påskemorgen bliver alt det menneskelige – såvel det gode som det onde – forklaret. Intet af det, vi gør på Jorden, har nogen mening uden i dette lys: uden Kristi genopstandelse var der kun døden som mål og retning i det jordiske liv. I Kristi opstandelse finder vi “Spes Unica”, det ene håb, den eneste retning i alt hvad vi kan gøre: at følge Kristus efter, i lidelsen såvel som i genopstandelsen.

Fra Vigiliemessen påskenat 2017 i Sankt Augustins kirke. 

Påskemorgen holder disciplene sig indendøre, og det er nogle af kvinderne, som fulgte dem, der finder graven tom. Hvor er Jomfru Maria? Evangelierne beretter intet om hende efter Langfredag. Men hun var ikke ængstelig og bekymret ligesom disciplene og kvinderne, der kom ud til graven påskemorgen. Jomfru Maria vidste at Jesus var genopstanden, og vi har lov at tro, at  hun, der af alle menneskefødte stod ham nærmest, var den første til at møde ham i Genopstandelsens forklarede legeme. Hendes tro var fast og fuldkommen, og hun søgte Ham ikke i den tomme grav. Men Himlens Dronning, Jesu og vor Moder, frydede sig i hellig glæde over trediedagens komme, hvor Jesus – hendes livs Frugt – stod op, som Han havde sagt og som hun fast troede:

Regina Coeli, laetare, alleluia! / Himlens Dronning, glæd dig, halleluja!

Quia quem meruisti portare / For Han, som du værdigedes at bære

Resurrexit sicut dixit, alleluia. / Stod  op som Han havde sagt, halleluja.

Ora pro nobis Deum, alleluia. / Bed for os til  Gud, halleluja.

Glædelig Påske!