Sankt Karl Borromæus Gruppen

Om os

Sankt Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af katolske lægfolk, som arbejder for udbredelsen af den traditionelle liturgi i Bispedømmet København. Gruppen består således af alle der ønsker at involvere sig i dette frivillige arbejde – blot kontakt os, hvis du vil være med. Der er mange opgaver, fx i sakristi, i koret, ifm. receptioner, udgivelse af nyhedsbreve osv.

Gruppen arbejder i overensstemmelse med Motu Propriet Summorum Pontificum (2007). Dette pavelige dokument slår fast, at

  • Den romerske liturgi har to former, den “ekstraordinære” (traditionelle) som har rødder tilbage til Kirkens tidligste liturgier, og den “ordinære” som blev promulgeret af Pave Paul VI i 1969, og som i dag fejres i de fleste sognekirker (Artikel 1).
  • Alle romersk-katolske præster har ret til (uden at det kræver nogen tilladelse) at fejre den traditionelle form af Messen (Artikel 2).
  • I sogne, hvor en gruppe af troende ønsker dette, skal sognepræsten sørge for at den traditionelle form af Messen fejres (Artikel 5).
  • Også Kirkens øvrige riter, specielt for sakramenterne (dåb, firmelse, vielse, præstevielse, skriftemål, de syges salvelse), kan fejres efter den traditionelle form (Artikel 9)