Sankt Karl Borromæus Gruppen

Præster

P. Paul Marx, OMI

P. Jan Hansen

Bispedømmet København udpegede i 2009 p. Paul Marx (OMI) som ansvarlig for fejringen af den traditionelle Messe i hele landet. Han fejrer messerne i København,  sammen med  pastor Jan Hansen og flere andre af bispedømmets præster.  

*

P. Josef Bisig, FSSP

P. Martin Knudsen, FSSP

Gruppen har gennem årene fået et nært forhold til Petersbroderskabet (FSSP, grundlagt af Skt. Johs. Paul II i 1988). Dels gennem de præster, som siden 1990’erne har besøgt os for at fejre Messe og lede retræter og sommerlejre – med p. Josef Bisig som en gennemgående gæst gennem alle årene, og helt fra starten. Et af gruppens første medlemmer virker som præst  i broderskabet: p. Martin Knudsen (præsteviet 2006, for tiden sognepræst ved St. Agneskerk i Amsterdam), og besøger os også når tiden tillader det.

Også andre præster skylder vi stor tak for deres indsats for genetableringen af den traditionelle liturgi i København. Blandt disse må særlig nævnes pst. Michael Hornbech-Madsen, som fejrede de fleste messer i perioden 2003-2009. Går vi længere tilbage i tiden, er der især grund til at mindes Mgr. Kjeld Geertz-Hansen, som frem til sin død i 1988 gjorde en heltemodig indsats for den traditionelle liturgi og bevarelsen af alteret i Sankt Ansgars Domkirke. Lad os ofte huske at bede for vore præster og for alle som før dem har stridt den gode strid – ikke mindst da det så allersortest ud!