Sankt Karl Borromæus Gruppen

Eukaristi

Korsets Ophøjelse i Messen
Korsets Ophøjelse i Messen

Korsets Ophøjelse i Messen

Pave Benedikt holdt den 14. september 2008 en tale til de franske biskopper, som vi stadig husker. Den 14. september er i øvrigt ikke en tilfældig dato – udover at være Festen for Korsets Ophøjelse, er det også den dag, hvor…

Mundkommunion på tysk
Mundkommunion på tysk

Mundkommunion på tysk

Vi bringer oversatte uddrag af en artikel af Peter Winnemöller fra dagens udgave af “Die Tagepost”, Tysklands eneste katolske dagblad, hvor PW er redaktør. Mundkommunion er den ordinære form for kommunionsmodtagelse i den katolske kirke. Det er klargjort af flere…

Mundkommunion i Paderborn
Mundkommunion i Paderborn

Mundkommunion i Paderborn

Også Ærkebispedømmet Paderborn i det vestlige Tyskland slutter sig nu til de tyske bispedømmer, der igen tillader den normale form af kommunionen, hvor de troende modtager denne i munden. Tilladelsen gælder med umiddelbar gyldighed fra 30. september. Denne form var…

Tyskland: Ingen interkommunion
Tyskland: Ingen interkommunion

Tyskland: Ingen interkommunion

De tyske biskopper sendte i maj i år en tekst til Troslærekongregationen, hvor de udtrykte ønske om at praktisere fælles kommunion med protestantiske kirkesamfund. Det er som bekendt hverken tilladt for katolikker at deltage i protestantiske nadverritualer eller for protestanter…

Kommunionsregler
Kommunionsregler

Kommunionsregler

Ved St. Aegidii-kirken i Münster, hvor den traditionelle messe fejres, gælder nu flg. praktiske regler for den (atter tilladte) kommunion: Præsten desinficerer hænderne inden kommunionsuddelingen. Under kommunionsuddelingen bærer præsten mundbind. De troende træder inden modtagelsen enkeltvist frem til kommunionsbænken, og…

Tyskland: Mundkommunion igen
Tyskland: Mundkommunion igen

Tyskland: Mundkommunion igen

Så begynder isen at bryde ift den snart 6 måneder lange udelukkelse fra kommunionen. De tyske biskopper har hidtil opretholdt et næsten undtagelsesløst forbud mod den normale form af kommunionsmodtagelsen. Men nu lytter de til den sundhedsfaglige ekspertise, i flg.…

Medicinsk ubegrundet forbud
Medicinsk ubegrundet forbud

Medicinsk ubegrundet forbud

Vi bringer her en simpel oversættelse af en artikel fra dagens udgave af Tysklands eneste katolske dagblad, Die Tagespost (uddrag): Da tiltagene omkring Coronaepidemien begyndte, blev håndkommunion, der indtil da kun var tilladt som undtagelse, til den eneste tilladte form…