Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tyskland

Nyt tysk skisma?
Nyt tysk skisma?

Nyt tysk skisma?

Det er ikke alment kendt i nabolandet Danmark, men den katolske kirke i Tyskland står i de kommende uger overfor et muligt nyt skisma. Det er en udløber af den såkaldte “synodale vej“, som et flertal af de tyske biskopper…

Tysk exodus
Tysk exodus

Tysk exodus

Kirken i Tyskland står i en krisesituation, som bør bekymre selv de mest ivrige reformatorer. Mens biskopperne i årevis har holdt endeløse møder om en “synodal vej”, hvis hovedindhold er en protestantisk inspireret frigørelse fra Pavemagt og traditionel morallære, har…

Mundkommunion på tysk
Mundkommunion på tysk

Mundkommunion på tysk

Vi bringer oversatte uddrag af en artikel af Peter Winnemöller fra dagens udgave af “Die Tagepost”, Tysklands eneste katolske dagblad, hvor PW er redaktør. Mundkommunion er den ordinære form for kommunionsmodtagelse i den katolske kirke. Det er klargjort af flere…

Mundkommunion i Paderborn
Mundkommunion i Paderborn

Mundkommunion i Paderborn

Også Ærkebispedømmet Paderborn i det vestlige Tyskland slutter sig nu til de tyske bispedømmer, der igen tillader den normale form af kommunionen, hvor de troende modtager denne i munden. Tilladelsen gælder med umiddelbar gyldighed fra 30. september. Denne form var…

Tyskland: Ingen interkommunion
Tyskland: Ingen interkommunion

Tyskland: Ingen interkommunion

De tyske biskopper sendte i maj i år en tekst til Troslærekongregationen, hvor de udtrykte ønske om at praktisere fælles kommunion med protestantiske kirkesamfund. Det er som bekendt hverken tilladt for katolikker at deltage i protestantiske nadverritualer eller for protestanter…

Kommunionsregler
Kommunionsregler

Kommunionsregler

Ved St. Aegidii-kirken i Münster, hvor den traditionelle messe fejres, gælder nu flg. praktiske regler for den (atter tilladte) kommunion: Præsten desinficerer hænderne inden kommunionsuddelingen. Under kommunionsuddelingen bærer præsten mundbind. De troende træder inden modtagelsen enkeltvist frem til kommunionsbænken, og…

Tyskland: Mundkommunion igen
Tyskland: Mundkommunion igen

Tyskland: Mundkommunion igen

Så begynder isen at bryde ift den snart 6 måneder lange udelukkelse fra kommunionen. De tyske biskopper har hidtil opretholdt et næsten undtagelsesløst forbud mod den normale form af kommunionsmodtagelsen. Men nu lytter de til den sundhedsfaglige ekspertise, i flg.…

Medicinsk ubegrundet forbud
Medicinsk ubegrundet forbud

Medicinsk ubegrundet forbud

Vi bringer her en simpel oversættelse af en artikel fra dagens udgave af Tysklands eneste katolske dagblad, Die Tagespost (uddrag): Da tiltagene omkring Coronaepidemien begyndte, blev håndkommunion, der indtil da kun var tilladt som undtagelse, til den eneste tilladte form…

Flere Messer i Kiel
Flere Messer i Kiel

Flere Messer i Kiel

Fra vore venner i Nordtyskland kommer en glædelig meddelelse: der fejres nu messe i Kiel to søndage om måneden, mod før én. Messerne i Kiel fejres i Sankt Bonifatius i Kronshagen ved Kiel. I den nordtyske dispora, som i den…