Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kirkelige dokumenter

TRIDENTINERKONCILET (1545-63) OM LITURGIEN

Quo Primum (1570)Pave Pius V’s bulle som promulgerede den nye messebog, som med tiden fik navn efter det netop afholdte Tridentinerkoncil.

 

DEN TRADITIONELLE MESSE EFTER 2. VATIKANKONCIL (1962-65)

Ecclesia Dei (1988) – Dokumentet som Pave Johannes Paul II skrev som reaktion på ærkebiskop Marcel Lefebvres ulovlige ordination af fire nye biskopper, som førte til at Lefebvre, sammen med de nye biskopper, blev ekskommunikeret af Kirken. Paven oprettede dog senere en pavelig kommission, med navnet “Ecclesia Dei”, som fik til opgave at føre dialog med SSPX.

Summorum Pontificum (2007) – Pave Benedikt XVI’s dekret som frigav den traditionelle messeform. Med dette dokument blev det muligt for alle præster at fejre den Tridentinske messe efter 1962-missalet uden at de behøvede forudgående tilladelse.

Pavens brev til biskopperne (2007) – Ifm. pave Benedikts motu proprio udsendte han sammen med dekretet et brev til alle verdens biskopper. Heri forklarer han dels sine bevæggrunde for at frigive den traditionelle messe, samt hans ønske om at også biskopperne vil være storsindede overfor grupper af troende som måtte ønske at få denne messe fejret.

Universae Ecclesiae (2011) – Instruks fra den Pavelige Kommission, Ecclesia Dei, som er ansvarlig for alt der har med den traditionelle messe at gøre. Denne instruks er en praktisk vejledning primært til biskopper og præster om fejringen af den traditionelle liturgi.

 

GENERELT OM LITURGIEN I KIRKEN

Mediator Dei (1947) – Encyklika af Pave Pius XII om liturgiens rolle i Kirkens liv. Særligt opfordrede han til en reform der skulle øge de troendes aktive åndelige deltagelse, dog uden at dette burde føre til en radikal ændring af liturgien og dens fejring.

 

EUKARISTISK SPIRITUALITET

Ecclesia de Eucharistia (2003) – Encyklika af Pave Johannes Paul II om eukaristiens plads i Kirken. Han understreger dels eukaristiens vigtighed for os som troende, og beskriver bl.a. også hvordan eukaristien forudsætter en smuk liturgi og ikke mindst flot arkitektur i Kirken.

Sacramentum Caritatis (2007) – Pave Benedikt XVI’s apostoliske eksortation om eukaristien i Kirken. Han beskriver hvad vi som katolikker tror om eukaristien, hvordan vi bør fejre den samt hvordan vi kan sikre at eukaristien er en vigtig del af vores trosliv.

 

OM KIRKEMUSIK

Tra le sollecitudini (1903) – Pave Pius X beskriver i dette dokument hvilke former for instrumenter der er i overensstemmelse med Kirkens liturgiske og musikalske traditioner, og som derfor er de eneste der må anvendes når liturgien fejres.

Divini Cultus (1928) – Pave Pius XI understreger i denne bulle vigtigheden af en smuk og værdig liturgi, samt at særligt Gregoriansk sang er et centralt element i liturgien.

Musicae sacrae (1955) – Pave Pius XII skriver i denne encyklika hvorfor musik er et vigtigt element i liturgien, hvorefter han opstiller nogle retningslinier for hvad der kendertegner sand kristen musik, og derved værdig til at blive anvendt i Kirkens liturgi.

De Musica Sacra et Sacra Liturgia (1958) – Instruktion fra “Kongregationen for Riterne”, der på daværende tidspunkt var ansvarlig for Kirkens liturgi. Dette dokument giver nogle konkrete instruktioner for anvendelsen af musik i de forskellige dele af Kirkens liturgi.

 

OM BRUGEN AF LATIN

Veterum Sapientia (1962)  – Apostolisk konstitution af Pave Johannes XXIII om værdien af latin i Kirken, og hvorfor det er vigtigt at holde fast i latin som et universelt sprog i Kirken.