\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tro

Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Et Trosmanifest

Et Trosmanifest

Kardinal Gerhard Müller, leder af Troslærekongregationen 2012-2017, har netop offentliggjort et “Trosmanifest”, motiveret af “den voksende forvirring angående troslæren”. Der er tale om en slags “minimal troslære”, som omfatter de mest centrale og uomgængelige dele af den “åbenbarede sandhed” som…