Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tro

Trinitatis
Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…
Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Bed, og der skal gives jer…
Bed, og der skal gives jer…

Bed, og der skal gives jer…

Femte søndag efter Påske mærker vi for alvor, at Kristi belæring handler om tiden efter Hans Himmelfart: Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. (Joh.,…

Sandhed i Trofasthed
Sandhed i Trofasthed

Sandhed i Trofasthed

Quia rectum est verbum Domini et omne opus eius in fide Thi Herrens Ord er sande, og alle Hans værker er gjort i troskab (Salme 32, 4) Der er en dyb sammenhæng mellem sandhed og trofasthed (eller troskab). På engelsk…

“Liturgien taler til de unges hjerter”
“Liturgien taler til de unges hjerter”

“Liturgien taler til de unges hjerter”

I et interview med online-magasinet “New Liturgical Movement” taler den amerikanske ærkebiskop Alexander Sample (fra Portland, Oregon) om hvorfor især unge bliver tiltrukket af den traditionelle liturgi. For ham at se er det særligt den dybe åndelighed og skønhed i…

29. September – Ærkeenglen Michael
29. September – Ærkeenglen Michael

29. September – Ærkeenglen Michael

I talrige steder i Bibelen støder vi på englene. Disse superintelligente åndelige væsener, som Gud indsatte til at være budbringere mellem Ham og menneskene, er et troselement som mange nok ofte vil mene virker til at være lidt for fantasifuldt…