Sankt Karl Borromæus Gruppen

Tro

“Liturgien taler til de unges hjerter”
“Liturgien taler til de unges hjerter”

“Liturgien taler til de unges hjerter”

I et interview med online-magasinet “New Liturgical Movement” taler den amerikanske ærkebiskop Alexander Sample (fra Portland, Oregon) om hvorfor især unge bliver tiltrukket af den traditionelle liturgi. For ham at se er det særligt den dybe åndelighed og skønhed i…

29. September – Ærkeenglen Michael
29. September – Ærkeenglen Michael

29. September – Ærkeenglen Michael

I talrige steder i Bibelen støder vi på englene. Disse superintelligente åndelige væsener, som Gud indsatte til at være budbringere mellem Ham og menneskene, er et troselement som mange nok ofte vil mene virker til at være lidt for fantasifuldt…

Bøn, tro, liv og frelse
Bøn, tro, liv og frelse

Bøn, tro, liv og frelse

Kirken blev grundlagt af Kristus for at hjælpe mennesker til at opnå det evige liv. Kirken udfører sin tjeneste ved at give mennesker de sakramenter, Kristus har indstiftet, ved at lære dem at bede, ved at lære dem den sande…

Den største iblandt kvindefødte
Den største iblandt kvindefødte

Den største iblandt kvindefødte

Skt. Hans forbinder de fleste danskere med årets lyseste dage og især aftenen før festdagen, dvs. vigilien (vågenatten) som går forud for årets store kirkefester. Festdagen for Johannes Døberens fødsel fejrer Kirken den 24. juni, 6 måneder før (og dermed…

Trinitatis
Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…
Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…