Sankt Karl Borromæus Gruppen

Liturgi

“Liturgien taler til de unges hjerter”
“Liturgien taler til de unges hjerter”

“Liturgien taler til de unges hjerter”

I et interview med online-magasinet “New Liturgical Movement” talte den amerikanske ærkebiskop Alexander Sample (fra Portland, Oregon) om hvorfor især unge bliver tiltrukket af den traditionelle liturgi. For ham at se er det særligt den dybe åndelighed og skønhed i…

Salige er de der stifter fred
Salige er de der stifter fred

Salige er de der stifter fred

USA – “Amerikas forenede stater” – vedbliver at være en smeltedigel af folk og ideer, hvor store ideer og følelser fødes og brydes, både for det gode og, desværre, også for det onde. Mange tænker nok først på de tekniske…

Tidligere muslim om messen
Tidligere muslim om messen

Tidligere muslim om messen

Derya Little er konvertit, og tidligere muslim. Hun skriver om sit første møde med den traditionelle messe i en artikel, som for nylig blev offentliggjort i tidsskriftet Sedes Sapientiæ : Da jeg flere år senere deltog i min første traditionelle…

Messen for børn
Messen for børn

Messen for børn

Den traditionelle messe er i sandhed børnenes messe! Her lærer vore små fra en tidlig alder det hellige og mystiske at kende. Vi har altid mange børn ved messen. Til børnenes forældre – der gerne vil kunne hjælpe de små…

Trinitatis
Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…
Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Søndag e. Kristi Himmelfart
Søndag e. Kristi Himmelfart

Søndag e. Kristi Himmelfart

Dom Pius Parsch (1884-1954) skriver i “Vejledning til det liturgiske år” Søndagen efter Kristi Himmelfart falder i Kristi Himmelfarts Oktav og danner overgangen mellem denne fest og pinsedagen, som vi fejrer højtideligt om otte dage. Vi kan sige, at denne…

6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium
6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium

6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium

Kirken har som bekendt mange traditioner, og liturgien er i særlig grad beriget af mange af disse overleveringer; og grundet deres natur er disse beretninger blevet bragt videre ned gennem århundrederne. Blandt disse traditioner har vi derfor også flere som…

Dom Guéranger
Dom Guéranger

Dom Guéranger

Som abbed ved benedikterklosteret Solemnes i Frankrig, blev Dom Prosper Gueranger (1805-1875) især kendt for sit monumentale værk “Det liturgiske år” (1867), der i 15 bind giver en intensiv fremstilling af tekster, bønner og teologiske skrifter knyttet til hver eneste dag i…