Sankt Karl Borromæus Gruppen

Liturgi

Trinitatis
Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…
Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Søndag e. Kristi Himmelfart
Søndag e. Kristi Himmelfart

Søndag e. Kristi Himmelfart

Dom Pius Parsch (1884-1954) skriver i “Vejledning til det liturgiske år” Søndagen efter Kristi Himmelfart falder i Kristi Himmelfarts Oktav og danner overgangen mellem denne fest og pinsedagen, som vi fejrer højtideligt om otte dage. Vi kan sige, at denne…

6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium
6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium

6. maj – Evangelisten Johannes’ martyrium

Kirken har som bekendt mange traditioner, og liturgien er i særlig grad beriget af mange af disse overleveringer; og grundet deres natur er disse beretninger blevet bragt videre ned gennem århundrederne. Blandt disse traditioner har vi derfor også flere som…

Dom Guéranger
Dom Guéranger

Dom Guéranger

Som abbed ved benedikterklosteret Solemnes i Frankrig, blev Dom Prosper Gueranger (1805-1875) især kendt for sit monumentale værk “Det liturgiske år” (1867), der i 15 bind giver en intensiv fremstilling af tekster, bønner og teologiske skrifter knyttet til hver eneste dag i…

Fastetidens liturgiske rigdom
Fastetidens liturgiske rigdom

Fastetidens liturgiske rigdom

Dom Guéranger insisterer i sit storværk “Det liturgiske år” på at Fastetiden er den periode i kirkeåret, hvor liturgien er allerrigest på mysterier. Vi lægger naturligvis mærke til, at Messebogens læsninger er meget længere end resten af året, og at…

Hellig Tre Konger
Hellig Tre Konger

Hellig Tre Konger

Fredag den 6. januar fejrer Kirken officielt Helligtrekongersfesten. Også i Jesu Hjerte kirke fejres festen med traditionel Messe (esktern fejring søndag d. 8. januar kl. 18). I mange katolske lande er festdagen en populær familiefest, næsten på linie med Julen.…

“Liturgien taler til de unges hjerter”
“Liturgien taler til de unges hjerter”

“Liturgien taler til de unges hjerter”

I et interview med online-magasinet “New Liturgical Movement” taler den amerikanske ærkebiskop Alexander Sample (fra Portland, Oregon) om hvorfor især unge bliver tiltrukket af den traditionelle liturgi. For ham at se er det særligt den dybe åndelighed og skønhed i…