Sankt Karl Borromæus Gruppen

Ritualer

Her findes en oversigt over nogle af de forskellige ritualer som anvendes i den traditionelle liturgi.

DEN TRADITIONELLE MESSE:

Ordo Missae (Messens liturgi – Latin & Dansk)


DÅBSRITUALER:

Barnedåb – Dåb af ét barn (Latin & Dansk)

Barnedåb – Dåb af flere børn (Latin & Dansk)

Baptism of a Single Child (Latin & English)


OPTAGELSES- & FIRMELSESRITUAL:

Konvertitters optagelse (Latin & Dansk)

Reception of Converts & Profession of Faith (Latin & English)

Firmelse (Latin & Dansk)


VELSIGNELSER:

Velsignelse af vin (På festen for Skt. Johannes – 27. December)