Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kirkeåret

Den gode Hyrdes søndag
Den gode Hyrdes søndag

Den gode Hyrdes søndag

Jeg er den gode Hyrde. Den gode Hyrde sætter sit liv til for sine får. (Johs. 10,11; af evangeliet til II. søndag e. Påske) Næste søndag, 2. søndag efter Påske, kaldes også “Den gode hyrdes søndag” efter evangeliet (som ovst.…

Påskens Oktav
Påskens Oktav

Påskens Oktav

De første 8 dage i Påsketiden er en af kirkeårets tre “oktaver”, dvs. en periode på 8 festdage, som inkluderer to søndage – den første af disse er en af kirkeårets tre største festdage (jul, påske og pinse, svarende til…

Glædelig Påske!
Glædelig Påske!

Glædelig Påske!

Påske: vi fejrer Kristi genopstandelse, kilden til alt håb og al frelse. I lyset fra påskemorgen bliver alt det menneskelige – såvel det gode som det onde – forklaret. Intet af det, vi gør på Jorden, har nogen mening uden…

Foragtet og forkastet
Foragtet og forkastet

Foragtet og forkastet

“Han blev foragtet og forkastet af mennesker, en mand af sorg, og fortrolig med lidelse.” Således taler profeten Esajas (53, 3) om Messias, den frelser som skulle komme og frelse ikke blot det jødiske folk, men hele menneskeheden: “Han blev…

Palmesøndag
Palmesøndag

Palmesøndag

På søndag er det Palmesøndag, der også kaldes den 2. søndag i Passionstiden. Messe som sædvanlig kl. 18. Den traditionelle procession med palmegrenene markerer begyndelsen på den stille uge, hvor vi gennemlever Jesu død og opstandelse. På den ene side…

Passionstiden
Passionstiden

Passionstiden

Med Passionssøndag (nu på søndag) træder vi ind i Fastetidens to sidste uger, der samlet kaldes Passionstiden. I denne tid følger vi Jesu vej til og gennem den store Lidelse, som frelser alle der i tro og kærlighed søger hen…

Første Søndag i Fasten
Første Søndag i Fasten

Første Søndag i Fasten

Hvad er fristelse? Hvorfor fristes vi? Hvorfor er der ikke kun frelse? Første søndag i Fasten lærer vi af Evangeliet, at Guds Søn selv, endnu inden Han kaldte sine første disciple, delte fristelsens lod med os mennesker. Det var naturligvis…

Fastelavns søndag
Fastelavns søndag

Fastelavns søndag

Den sidste søndag i septuagesimatiden, Quinquagesima, kaldes på godt gammelt dansk også “Fastelavns søndag”. Egentlig betyder “Fastelavn” aftenen før fasten begynder; denne søndag er dog blot (sidste) søndag før fasten, dvs. “søndagen på tærsklen til fastetiden”. I søndagens evangelium (Lukas,…

Kyndelmisse
Kyndelmisse

Kyndelmisse

40 dage efter at vi kunne fejre Julen, hvor Guds Søn – Jesus Kristus – blev født på jorden som et menneske for at frelse os, fejrer vi Kyndelmisse, eller Herrens fremstilling i templet. Denne fest falder 2. februar, som er…