Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kirkeåret

Trinitatis
Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…
Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Søndag e. Kristi Himmelfart
Søndag e. Kristi Himmelfart

Søndag e. Kristi Himmelfart

Dom Pius Parsch (1884-1954) skriver i “Vejledning til det liturgiske år” Søndagen efter Kristi Himmelfart falder i Kristi Himmelfarts Oktav og danner overgangen mellem denne fest og pinsedagen, som vi fejrer højtideligt om otte dage. Vi kan sige, at denne…

Kristi Himmelfart
Kristi Himmelfart

Kristi Himmelfart

Messe kl. 18 i Jesu Hjerte kirke På Kristi Himmelfarts dag fejrer vi den trossandhed, at Jesus Kristus med legeme og sjæl opsteg til Himlen, efter at have besejret Døden og Synden ved sin lidelse, død og opstandelse. Evangelisterne Markus…

I skal jamre og græde…
I skal jamre og græde…

I skal jamre og græde…

En af de store udfordringer for vores tro er al den ondskab og lidelse, som findes i Verden. Men den sande tro søger ikke den endelige forløsning i denne verden. I Evangeliet til 3. søndag e. påske (næste søndag) siger…

Den gode Hyrdes søndag
Den gode Hyrdes søndag

Den gode Hyrdes søndag

Jeg er den gode Hyrde. Den gode Hyrde sætter sit liv til for sine får. (Johs. 10,11; af evangeliet til II. søndag e. Påske) Næste søndag, 2. søndag efter Påske, kaldes også “Den gode hyrdes søndag” efter evangeliet (som ovst.…

Påskens Oktav
Påskens Oktav

Påskens Oktav

De første 8 dage i Påsketiden er en af kirkeårets tre “oktaver”, dvs. en periode på 8 festdage, som inkluderer to søndage – den første af disse er en af kirkeårets tre største festdage (jul, påske og pinse, svarende til…

Glædelig Påske!
Glædelig Påske!

Glædelig Påske!

Påske: vi fejrer Kristi genopstandelse, kilden til alt håb og al frelse. I lyset fra påskemorgen bliver alt det menneskelige – såvel det gode som det onde – forklaret. Intet af det, vi gør på Jorden, har nogen mening uden…

Foragtet og forkastet
Foragtet og forkastet

Foragtet og forkastet

“Han blev foragtet og forkastet af mennesker, en mand af sorg, og fortrolig med lidelse.” Således taler profeten Esajas (53, 3) om Messias, den frelser som skulle komme og frelse ikke blot det jødiske folk, men hele menneskeheden: “Han blev…

Palmesøndag
Palmesøndag

Palmesøndag

På søndag er det Palmesøndag, der også kaldes den 2. søndag i Passionstiden. Messe som sædvanlig kl. 18. Den traditionelle procession med palmegrenene markerer begyndelsen på den stille uge, hvor vi gennemlever Jesu død og opstandelse. På den ene side…