Sankt Karl Borromæus Gruppen

Messetekster

Senest opdateret: 03.03.2020


Herunder kan du finde messeteksterne på dansk til alle søndage og større fester i kirkeåret, som pdf-fil formatteret i A4-størrelse. (NB! Opdateres løbende)  

ADVENT

1. søndag i Advent

2. søndag i Advent

3. søndag i Advent (Gaudete)

Tamperlørdag i Advent (Lørdag efter 3. søndag)

4. søndag i Advent

24. December: Jesu Fødsels Vigilie

 
JULETIDEN

25. December: Jesu fødsels fest (Julenat Julemorgen Juledag)

26. December: Skt. Stefan, Kirkens protomartyr

27. December: Skt. Johannes, Apostel & Evangelist

28. December: De uskyldige børn

Søndag i Juleoktaven

1. Januar: Jesu fødsels oktav

2. Januar: Jesu Hellige navns fest

 

HELLIG TRE KONGERS TIDEN

6. Januar: Hellig tre Konger

Søndag efter HTK (Den Hellige Families fest)

2. søndag efter HTK

3. søndag efter HTK

4. søndag efter HTK

5. søndag efter HTK

6. søndag efter HTK

 
SEPTUAGESIMATIDEN (Forberedelsestid til fasten)

Septuagesima (70.-dagen før Påske)

Sexagesima (60.-dagen før Påske)

Quinquagesima (50.-dagen før Påske – Fastelavnssøndag)

 
FASTE- & PASSIONSTIDEN

Askeonsdag

1. søndag i Fasten

Tamperlørdag i Fasten

2. søndag i Fasten

3. søndag i Fasten

4. søndag i Fasten (Laetare)

5. søndag i Fasten (Passionssøndag)

Palmesøndag

 
PÅSKETIDEN

Påskedag

Søndag efter Påske (Hvide søndag)

2. søndag efter Påske (Den Gode Hyrdes søndag)

3. søndag efter Påske

4. søndag efter Påske

5. søndag efter Påske

Kristi Himmelfart

6. søndag efter Påske

 
PINSETIDEN

Pinsedag

Søndag efter Pinse (Treenigheds fest)

2. søndag efter Pinse

3. søndag efter Pinse

4. søndag efter Pinse

5. søndag efter Pinse

6. søndag efter Pinse

7. søndag efter Pinse

8. søndag efter Pinse

9. søndag efter Pinse

10. søndag efter Pinse

11. søndag efter Pinse

12. søndag efter Pinse

13. søndag efter Pinse

14. søndag efter Pinse

15. søndag efter Pinse

16. søndag efter Pinse

17. søndag efter Pinse

18. søndag efter Pinse

19. søndag efter Pinse

20. søndag efter Pinse

21. søndag efter Pinse

22. søndag efter Pinse

23. søndag efter Pinse

24. søndag efter Pinse

 
HERRENS FESTER & FESTER I KALENDERÅRET

Torsdag efter Treenigheds fest: Kristi Legemsfest

1. Juli: Vor Herre Jesu Kristi dyrebare blod

6. August: Vor Herre Jesu Kristi forklarelse

14. September: Det Hellige Kors’ ophøjelse

Sidste søndag i oktober: Kristi Konges Fest

1. November: Alle Helgens Dag

 
FESTER FOR JOMFRU MARIA

2. Februar: Kyndelmisse (Jomfru Marias renselse)

25. Marts: Jomfru Marias bebudelse

15. August: Jomfru Marias optagelse i himlen

8. September: Jomfru Marias fødsel

7. Oktober: Vor Frue af Rosenkransen

8. December: Jomfru Marias uplettede undfangelse

 
HELGENFESTER

19. Januar: Skt. Knud Konge (Værnehelgen for kongeriget Danmark)

3. Februar: Skt. Ansgar (Værnehelgen for bispedømmet København)

14. Februar: Skt. Valentin (Præst & martyr)

19. Marts: Skt Josef (Jomfru Marias brudgom & Kirkens værnehelgen)

11. Maj: Skt. Filip & Jakob (Apostle)

24. Juni: Johannes Døbers fødsel

29. Juni: Skt. Peter & Skt. Paul, Apostle

20. Oktober: Skt. Johannes af Kenty