\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Kirkeåret

Trinitatis

Trinitatis

Indtil nu har det liturgiske år været fyldt med fester, som er nært knyttet til frelseshistorien, særlig Evangeliernes vidnesbyrd om Kristi liv. Fra Jul til Pinse har vi fejret de mysterier, som hører til Frelserens jordiske liv. Efter Pinse fejres en…

Kom Helligånd…

Kom Helligånd…

Vi forbereder os i disse dage til den store fest for Helligåndens komme til Apostlene og med dem Kristi sande Kirke. Liturgien i denne tid, som følger efter Kristi Himmelfart, indeholder mange tekster og bønner som hjælper os med denne…

Påskens Oktav

Påskens Oktav

Messer i påskeoktaven (Jesu Hjerte kirke): Påskedag kl. 18, onsdag og torsdag kl. 18.30, samt Hvide Søndag kl. 18! De første 8 dage i Påsketiden er en af kirkeårets tre “oktaver”, dvs. en periode på 8 festdage, som inkluderer to søndage…

Palmesøndag

Palmesøndag

På søndag er det Palmesøndag, der også kaldes den 2. søndag i Passionstiden. Messe som sædvanlig kl. 18. Den traditionelle procession med palmegrenene markerer begyndelsen på den stille uge, hvor vi gennemlever Jesu død og opstandelse. På den ene side…