Sankt Karl Borromæus Gruppen

De 7 hovedsynder – “Begær”

Gud har skabt os mennesker som væsener der har brug for relationer til andre personer. Vi har brug for at kunne udtrykke vores kærlighed til andre, og ligeledes at modtage den fra andre. I kraft af syndefaldet blev den fysiske kærlighed mellem mennesker forvredet i en sådan grad, at vi begyndte at misbruge den fysiske kærlighed til indimellem at bruge andre personer til at tilfredsstille egne behov.

Begæret – ellers “kødets lyst” som den også kaldes – er dén drift der får os til at søge at tilfredsstille vores seksuelle behov og ønsker. Selvom synderne oftest udtrykkes legemligt, er roden til al synd altid en åndelig uorden inde i os. I begærets tilfælde kommer problemet af vores til tider ufuldkomne evne til at være “rene af hjertet” (jf. Saligprisningerne). Derved er vi ikke i stand til at se på andre mennesker udelukkende som et udtryk for Guds kærlighed og som Helligåndens tempel.

 

Den frie seksualitet og dens konsekvenser

I vor tids moderne og sekulariserede kultur tyder det på at den traditionelle måde at anskue dyder og synder på er blevet vendt på hovedet, og at dét som i den kristne spiritualitet burde betragtets som en synd, nærmest praktiseres som var det en dyd. Hvad angår begæret må dette nok siges at være tilfældet, da fri seksualitet og promiskuitet ikke alene praktiseres i vid udstrækning, men i høj grad – desværre – også promoveres som comme il faut.

Selvom vi som vestlige samfund kan “lykønske” os selv med vores frisind, kommer denne måde at leve på ikke helt uden omkostninger. Nogle af de oversete konsekvenser kan ende i familier der splittes pga. utroskab, eller at unge ikke længere ser nogen fordel i at være tro mod én person, men at de snarere bør være frie til at skifte partnere så ofte som de måtte ønske det.

De menneskelige omkostninger er således, at den selvopofrende kærlighed i mange tilfælde smides overbord. Denne “moderne” tilgang til seksualiteten kan også gøre det sværere for os at være helt åbne og ærlige overfor andre, og i stedet for at opbygge længerevarende forhold, hvor der lægges vægt på gensidig respekt og kærlighed, virker det i stedet som det mest “naturlige” at droppe sin partner så snart der er problemer, eller at nyhedens interesse har lagt sig.

 

Kyskheden – At kunne se andre mennesker med et “rent hjerte”

Enhver synd som vi begår starter altid med fristelsen i vores indre, inde i vores tanker og i vores sind. Netop dér er det at den vigtigste kamp finder sted, for kun i det omfang at vi formår at bekæmpe fristelsen inden den manifesterer sig som en synd, bliver vi i stand til at forbedre vores åndelige liv, og ikke mindst vores forhold til andre personer omkring os.

Kyskheden er dén dyd som hjælper os imod begæret samt de fristelser og synder som opstår som konsekvens deraf. Kyskheden består netop i at opnå evnen til at blive “ren af hjertet”, og er den eneste vej til at vi kan lære den sande betydning af hvad kærlighed rent faktisk er for en størrelse. Ægte kærlighed består i at interessere sig for den anden persons ønsker og reelle behov, mens at kærlighedens modpol – egoismen – kun tænker på sig selv samt ens egne behov og lyster.

Kyskheden hjælper også til at få et mere ordnet og passende syn på seksualiteten, som noget der er forbeholdt ægtefolk. Selvom det i dag for mange mennesker synes upassende at begrænse seksualiteten til ægteskabet, så er det tydeligt at denne praksis oftest er med til at sikre troskab i parforholdet, samt at øge respekten for sin ægtefælles krop og person. Ved at begrænse sit seksualliv til ægteskabet understreger man samtidig at seksualiteten er en gave som man kun vil dele med én anden person, nemlig dén som man har valgt at ville dele resten af livet med.

 

I næste artikel ser vi nærmere på “Dovenskab”.