Sankt Karl Borromæus Gruppen

Ti-året for Summorum Pontificum

Den 7. juli 2007 – i dag for 10 år siden – udgav Pave Benedikt XVI et personligt dekret (motu proprio) om liturgien, som måske skulle blive den mest afgørende beslutning i hans pontifikat. I korthed siger motu propriet, at

  • Kirkens liturgi har to former, den ordinære (indført i 1969 og årene derefter) og den ekstraordinære (med de tekster til liturgien, som er blevet til gennem hele Kirkens historie)
  •  Alle præster kan fejre begge former uden at bede nogen om tilladelse til det •
  • De troende, som anmoder om det, har ret til at deltage i liturgien i den ekstraordinære form, og det er sognepræsternes og biskoppernes ansvar at sørge for dette.

Over hele verden har dekretet givet langt flere troende adgang til den ekstraordinære form af messen – mange steder hver dag, eller i hvert fald hver søndag. Og brugen af den ekstraordinære ritus for de øvrige sakramenter – dåb, skriftemål, firmelse, præstevielse, ægtevielse og den sidste olie – er også blevet meget mere almindelig. Vores gruppe eksisterer for at sikre, at disse store skatte også bliver tilgængelige for katolikker i bispedømmet København. Med taknemmelighed kan vi se tilbage på de seneste 10 år – lad os forenes i taksigelse herfor!