Sankt Karl Borromæus Gruppen

Stærk start på katekese

Søndag d. 21/10 markerede premieren på den serie af kateketiske oplæg om liturgien, som blev annonceret her, på facebook, og i sidste nummer af BP. Første gang var der 30 deltagere, som akkurat kunne klemmes ind i undervisningslokalet i præstegården ved Jesu Hjerte kirke. Næste gang er 4/11, og nye deltagere er velkomne! Man kan skrive til Naja Mottelson (n.w.mottelson@gmail.com) hvis man vil have tilsendt forberedende læsestof, men det er også fint bare at møde op, idet læsestoffet nærmest uddyber oplæggene.