Sankt Karl Borromæus Gruppen

RIP Mgr. Robert Morlino

I November beder vi særligt for de afdøde troendes sjæle. Her mod slutningen af måneden har vi fået endnu en at bede for: biskop Robert Morlino af Madison (Winsconsin, USA), som afgik ved døden lørdag den 24. november. Under hans ledelse blev bispedømmet Madison et mønster for genopbygning af katolsk trosliv i et land, hvor Kirken i disse år hærges af skandaler. Biskop Morlino har utrætteligt arbejdet på alle de fronter hvor Kirken i disse år er udfordret: den rette præsteuddannelse, moralteologien, det pastorale arbejde. Og frugterne er ikke udeblevet: i hans embedsperiode (fra 2003) er antallet af præstestuderende femdoblet, der er nu 10 steder hvor man kan deltage i den traditionelle messe, og biskoppen har selv regelmæssigt fejret traditionel pontifikalmesse i Madison – senest den traditionelle requiemmesse på Alle Sjælesdag (se billede). Han fejrede i øvrigt også den reformerede messe, men altid med ansigtet vendt mod Gud (ad orientem).