Sankt Karl Borromæus Gruppen

Nyt fra Panama

Verdensungdomsdagene i Panama, som slutter i morgen, har bl.a. bragt flg. opsang fra Pave Frans:

Vi vil opfordre jer til ikke at være bange, men gå videre med den samme friske energi og hvileløshed, som hjælper til at gøre os lykkeligere og mere tilstedeværende – ikke at skabe en parallel kirke, som er sjovere og mere cool, i kraft af en smart ungdomsbegivenhed.

Man kan da også pege på, at situationen i Latinamerika – fx i Panama, hvor den traditionelle messe normalt er helt utilgængelig – er et trist vidnesbyrd om, at der i de senere år er opstået parallelsamfund i og uden for Kirken, som har mistet kontakten med Kirkens rødder, så man kunne få det indtryk at Kirken blev grundlagt i 1969. Men vi kan også glæde os over, at kontinuiteten med Kirkens Tradition – der måske ikke er “sjov”, men i hvert fald er “cool” i den forstand at den tiltrækker mange unge – blev synlig for en del af den tilstedeværende verdensungdom, hvad man kan se af nedst. lille klip: