Sankt Karl Borromæus Gruppen

Firmelse 2019

Pave Benedikts Motu Proprio Summurum Pontificum handler ikke kun om messen, men om alle sakramentelle riter. Specielt fastslås (i art. 9, stk. 2) muligheden af at modtage Firmelsens sakramente efter de liturgiske bøger fra 1962. I overensstemmelse hermed vil biskop Kozon den 14. september (på Festen for Korsets Ophøjelse) meddele firmelsens sakramente efter det traditionelle ritual i Jesu Hjerte kirke (kl. 13), og fejrer i forbindelse hermed også en traditionel Pontifikalmesse. I videoen for neden kan du se nogle glimt fra en tilsvarende begivenhed i 2016, hvor messe og firmelse fandt sted i Sankt Augustins kirke på Østerbro.

Der er allerede tilmeldt 6 firmander. Kender du nogle, der ønsker at blive firmet efter det traditionelle ritual – eller vil du selv firmes – så henvend til til os på email cawidk@yahoo.dk mhp. at få ordnet de nødvendige formaliteter.

Den traditionelle ritus for firmelsen.

I den traditionelle ritus meddeles sakramentet med ordene: “Jeg betegner dig med korsets tegn, og firmer dig med Frelsens krisam. I Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn” (Signo te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.”) Firmanden knæler ved modtagelsen, og modtager derefter en slags “ridderslag” til Troens kamp, idet biskoppen giver den firmede et let slag på kinden, og siger: “Pax tecum” (Fred være med dig). Man kan i øvrigt læse hele firmelsesritualet i Salme- og Bønnebog, s. 552-556.