Sankt Karl Borromæus Gruppen

Online kursus for lægfolk

Som annonceret på bispedømmets hjemmeside tilbydes fra begyndelsen af september et online kursus i hovedpunkter af den kirkelære, som kommer fra Sankt Thomas Aquina’s skrifter, herunder særlig hovedværket Summa Theologica (1265-1274). Kurset er på engelsk og består af en række videoer, som man får tilsendt links til via mail, og det er gratis at tilmelde sig. Det udbydes af det amerikanske Institut for Thomistisk Teologi i Washington, som er oprettet med det formål “at fremme (kendskabet til) katolsk sandhed i nutidens verden ved at styrke de kristnes akademiske uddannelse”, med Sankt Thomas Aquina’s tanker som “hovedhjørnesten”. Det er et på mange måder nødvendigt og ærværdigt formål: mange undersøgelser (fx denne) viser, at mange katolikker har et yderst begrænset kendskab til Kirkens troslære, herunder helt grundlæggende trossandheder. Og selvom troen selvfølgelig ikke blot er noget intellektuelt, bliver troen særlig skrøbelig og svag, når den ikke kan støtte sig på erkendelse og viden om Kirkens Tradition, herunder kirkefædrenes uddybelse af den lære, som er nedlagt i de kanoniske skrifter.

Sankt Thomas Aquina’s skrifter har en særlig rolle her, og udgør fx en helt central del af den teologiske uddannelse af katolske præster, særlig på de seminarier som forbereder præster der vier deres gerning til den traditionelle katolske liturgi (fx seminarierne i Gricigliano og Wigratzbad). Også katolske lægfolk bør forsøge at tilegne sig et basalt kendskab til den thomistiske spiritualitet og teologi, hvor betydningen af sandhed og logisk sammenhæng i troen går hånd i hånd med en dyb indsigt i, hvordan mennesker i denne verden kan og skal udvikle deres forhold til Gud.

Så vi anbefaler varmt læserne at indskrive sig på kurset og fordybe sig i disse vigtige kilder til indsigt i de trossandheder, som Kirken forkynder – i vor tid, og til alle tider.