Sankt Karl Borromæus Gruppen

Et Trosmanifest

Kardinal Gerhard Müller

Kardinal Gerhard Müller, leder af Troslærekongregationen 2012-2017, har netop offentliggjort et “Trosmanifest”, motiveret af “den voksende forvirring angående troslæren”. Der er tale om en slags “minimal troslære”, som omfatter de mest centrale og uomgængelige dele af den “åbenbarede sandhed” som “mange kristne i dag end ikke kender”. Man kan læse dette trosmanifest på engelsk her, eller se det som film (også på engelsk) her. Ingen katolik bør være i tvivl om disse dele, eller tænke sig at de kan vælges til og fra – som kardinalen skriver, drejer det sig ikke bare om skoleviden, men om “en voksende fare for at fare vild på vejen til det evige liv”.