Sankt Karl Borromæus Gruppen

Messen 8/12

På Festdagen for Marias Uplettede Undfangelse var der, som nogle vil vide, planlagt en levitmesse. Denne bliver i stedet en sædvanlig sungen højmesse (med p. Marcus Künkel, ICRSP Stockholm, som celebrant). Årsagen til dette er at den planlagte celebrant af levitmessen desværre har måtte melde afbud pga. sygdom i familien, som bor i udlandet. Det smukke levitsæt, som er indkøbt til lejligheden efter en vellykket indsamling, vil vi glæde os til at se ved en senere Maria-fest. Og messen 8/12 skal nok blive festlig alligevel – i kraft af liturgiens skønhed og det store mysterium vi fejrer (se nedenfor).