Sankt Karl Borromæus Gruppen

Bøn til Skt. Josef

Fra og med august er der fast Rosenkransbøn inden søndagsmessen – Vi starter kl. 17:40. Efter Rosenkransbønnen bedes nedenstående bøn til Skt. Josef, Kirkens beskytter.

BØN TIL DEN HELLIGE JOSEF I FORBINDELSE MED ROSENKRANSEN:

Til dig, hellige Josef, flyr vi i vor nød. Vi har bedt din hellige brud om hjælp og beder nu med tillid om din beskyttelse. For den kærligheds skyld, der forenede dig med Guds Moder, den uplettede jomfru, og for din faderlige kærlighed til Jesusbarnet, beder vi dig, at du nådigt vil se til din arvelod, som Jesus Kristus har løskøbt med sit blod. Kom os til hjælp med din forbøns magt. Du, den hellige families stærke værn og trofaste støtte! Våg over Jesu Kristi udvalgte slægt og folk. Kærlige Fader! Hold al vildfarelsens og fordærvelsens smitte fjernt fra os. Du, vor stærke beskytter! Stå os fra Himlen nådig bi i kampen mod mørkets magter, og ligesom du fordum har frelst Jesusbarnet fra den yderste livsfare, således skærme du nu Guds hellige Kirke mod fjendernes efterstræbelser og alt, hvad der truer den. Tag os alle under din beskyttelse, for at vi efter dit eksempel og med din hjælp må leve et helligt liv, dø en salig død og opnå den evige salighed i Himlen. Amen.