Sankt Karl Borromæus Gruppen

Liturgisk kalender – 2022

Igen i år har Sankt Karl Borromæus Gruppen fremstillet en liturgisk kalender, der gennemgår kirkeårets liturgiske perioder og for hver eneste dag i året viser, hvilke fester og helgener som fejres, når man følger den ekstraordinære form af den romerske ritus. Udgivelsen er trykt i farver på glittet papir, og er forsynet med Biskoppens “Imprimatur” (godkendelse).

Den indeholder nemlig ikke blot bestemmelser og forklaringer som hører til den universelle kalender for den ekstraordinære form, men også de særlige bestemmelser som gælder for denne i bispedømmet – det drejer sig bl.a. om større kirkefester, der fejres eksternt på en søndag, og fejringen af lokale helgener og Salige, fx Sankt Knud Lavard, Sankt Knud Konge og salige Niels Steensen.

Kalenderen indeholder også en beskrivelse af kirkeårets skiftende tider; en oversigt over de nuværende og tidligere (jf. 1962) faste- og abstinensregler; en beskrivelse af mulighederne for at opnå fuldt aflad for sine synder; en oversigt over kirkeårets bevægelige fester for de kommende årtier, samt meget mere…

Herunder ses et par uddrag fra den nye kalender…


Kalenderen indeholder i alt 40 sider og koster 50 kr.

KALENDEREN KAN KØBES:
– Ved de traditionelle messer
– Ved at få den tilsendt med posten, mod ekstra betaling for portoen, som er på 20 kr. Hvis man ønsker at få kalenderen tilsendt, bedes man kontakte pastor Jan Hansen på p.jan@katolsk.dk.