\n
Sankt Karl Borromæus Gruppen

Taksigelse

Te Deum laudamus

Te Deum laudamus

På kirkeårets sidste søndag var det igen muligt at fejre levitmesse. I sin prædiken betonede celebranten, p. Kamil, at der på kirkeårets sidste dag er særlig grund til at sige tak for alt hvad Gud har skænket os af gaver…