Sankt Karl Borromæus Gruppen

Te Deum laudamus

På kirkeårets sidste søndag var det igen muligt at fejre levitmesse. I sin prædiken betonede celebranten, p. Kamil, at der på kirkeårets sidste dag er særlig grund til at sige tak for alt hvad Gud har skænket os af gaver i det forgangne år – og overveje, om vi har modtaget og brugt disse gaver rigtigt. Søndagens tekster handler om vort livs og verdens ende. Ved vort livs slutning vil vi blive stillet til regnskab for, hvordan vi har brugt Guds gaver. Ved Verdens ende vil alt det jordiske forgå, og kun Himmel og Helvede være tilbage. I Himlen den evige liturgi i lovprisning af Gud. I Helvede den evige lidelse og adskillelse fra Gud. Det er så længe verden og vort jordiske liv består, at vi har valget mellem disse.

Ved messen havde vi også en mere jordnær anledning til at sige tak, nemlig til vor organist gennem mange år, Aase Morling, som har valgt at trække sig tilbage. Tak til Aase for gennem alle årene at have løftet bønnen og liturgien ved de traditionelle messer!