Sankt Karl Borromæus Gruppen

Messen for de afdøde

Requiem-messen i Jesu hjerte kirke onsdag d. 1/12 kl. 19.00 (ikke 18.30!)

Messen har navn efter introitus: “Requiem Aeternam dona eis Domine…” (Giv dem, Herre, den evige hvile”). Der er i store træk tale om den samme liturgi, som læses eller synges for de afdøde, både ifm. begravelse og som forbøn for dem i andre sammenhænge. Vi vil derfor kort beskrive denne særlige liturgi, hvis skønhed og dybde hjælper os til at bede for de afdøde i den ånd, som Kirken gennem hele sin historie har set denne tjeneste.

Traditionel Requiem-messe

Requiem-messen er i den traditionelle katolske liturgi en messe hvor vi beder for de afdøde. Den liturgiske farve er sort, som tegn på at menneskets sjæl stedse behøver renselse for sine synder. Den traditionelle requiem-messe fylder os med alvor og iver efter at bede for sjælenes frelse, særlig de for hvem den læses. Den indeholder mange smukke tekster, som minder os om dødens alvor og de sidste ting – Dies Irae (“Vredens Dag”, om Dommedag), Pie Jesu (“Forbarm dig, Jesus”), In Paradisum (“Led dem ind i Paradiset”)… hvilken vidunderlig trøst, at vi kan bede disse og mange andre af Kirkens gamle bønner for vore afdøde kære, og derved virkelig være dem nær og hjælpe dem også i døden!

Moderne begravelsesmesse

I den moderne begravelsesmesse bruges fastetidens violette farve, hvis man da ikke – som det er blevet almindeligt en del steder – bruger farven hvid (da vel nok som en slags tegn på opstandelsen). Man har samtidig afskaffet brugen af alle de tekster, som er nævnt ovenfor, og derved også udelukket brugen af de musikskatte, som gennem århundreder er skrevet som ledsagelse til den traditionelle requiem-messe. Man kan fx tænke på Mozarts eller Verdis Requiem-musik, som stadig undertiden bruges i den traditionelle messe (se fx videoen for neden); men også den gregorianske requiem-messe, som kan synges af et kor eller en enkelt sanger, indeholder en uvurderlig symbiose af poesi og musik, som dybere end nogen tale udtrykker Kirkens tro på det evige liv, og dens uophørlige bøn for at sjælene må udfries af deres trængsler i Skærsilden.

Requiem-messe Alle Sjæles Dag, 2019

Vi bør derfor huske – i vor sidste vilje – at anmode om at den traditionelle requiem-messe må blive læst for vores sjæls udfrielse af Skærsilden. Og mens vi lever, skal vi ivrigt bede for vore egne afdøde, for alle sjælene i Skærsilden, og gerne også lade requiem-messen læse for dem:

Domine Iesu Christe, Rex gloriæ,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de pœnis inferni et de profundo lacu.