Sankt Karl Borromæus Gruppen

Sankt Ansgars fest

Sankt Ansgars fest blev i dag (29/1) fejret med en festlig højmesse i Jesu Hjerte kirke. P. Marx betonede i sin prædiken det eksempel på hellighed og trofasthed, som vor nationale værnehelgen viser os. Det frø, han plantede i Norden, voksede i de flg. århundreder op til en stor og stærk Kirke, trods de mange vanskeligheder han selv mødte i sin egen tid. Herom mere nedenfor!