Sankt Karl Borromæus Gruppen

24. Januar – Skt. Timotheus

Kirken fejrer i dag én af apostelen Pauli nære medarbejdere, den hellige Timotheus. Han blev født omkring år 17 i Lilleasien af en græsk far og jødisk mor.

Adskillige skrifter i det Nye Testamente, begyndende med Apostlenes Gerninger, beretter om Timotheus og om hvordan han fulgte Paulus på flere af hans rejser, bl.a. til Makedonien, Thessalonika og Efesus.

På et tidspunkt indsættes Timotheus af Paulus som den første biskop over kirken i Efesus, og i løbet af hans tid som biskop skrev Paulus flere breve til ham.

Pauli breve til Timotheus omhandler særligt udfordringerne med fortsat at tjene Gud, selvom der er mange som enten modarbejder Evangeliet eller for den sags skyld falder fra troen pga. forfølgelse.

Ifølge Kirkens Tradition endte Timotheus sine dage som martyr, ca. 80 år gammel, i Efesus hvor han stadig var biskop. Dette skete efter sigende da han blev stenet ihjel af hedningerne fordi han modsatte sig deres fester og praksis.

Navnet Timotheus kommer af græsk og betyder “at ære Gud”.

Hellige Timotheus – Bed for os.