Sankt Karl Borromæus Gruppen

23. Januar – Skt. Raymund af Penyafort

Kirken fejrer i dag den hellige Raymund af Penyafort, som var en spansk dominikanermunk, født omkring år 1175 af adelig familie. Som ung blev han uddannet i både civilret og kirkeret i Barcelona og Bologna, hvorefter han underviste i kirkeret i mange år.

Det var i løbet af hans ophold i Bologna at han lærte den nye Dominikanerorden at kende, og tiltrukket af ordenen og deres prædikener blev Raymund i en alder af 47 år optaget i ordenen og iklædt.

Han er mest af alt kendt for at have hjulpet med at sætte Kirkens mange regler og love i system, idet han af Pave Gregor IX fik til opgave at samle alle hidtil eksisterende dekreter og lovparagraffer. Et af problemerne var særligt at mange dekreter dels modsagde hinanden, og dels at der ikke var noget reelt overblik over hvilke regler der egentlig gjaldt i Kirken.

Hans værk blev et fast referencepunkt indenfor kirkeretten i næsten 700 år, indtil Pave Pius X i starten af 20. Årh. besluttede sig for at der påny skulle ryddes op i Kirkens mange regler og paragraffer, og at de skulle sættes i system.

Efter bl.a. at have været Dominikanernes ordensmagister i et par år senere i livet, døde han i 1275 i en alder af ca. 100 år. Han blev helgenkåret i 1601 af Pave Clemens VIII.

Hellige Raymund af Penyafort – Bed for os.