Sankt Karl Borromæus Gruppen

Sankt Peter Damian

I dag fejrer den liturgiske kalender (fra 1969) Festen for kirkelæreren Skt. Peter Damian (1007-1073), mens festen falder den 23. februar i Kirkens traditionelle kalender. Det er næppe tilfældigt, at Pave Frans har valgt at lade sit bispemøde om misbrug i Kirken begynde denne dag (og fortsætte på den traditionelle festdag), for Skt. Peter Damian er bl.a. kendt for sin klare og frygtløse kamp for at fremme den moralske habitus i præstestanden. Også på hans tid var præsters uterlighed en alvorlig trussel mod Kirkens troværdighed; også dengang gik overgrebene langt overvejende ud over drenge og unge mænd. Det er dette vanvid, som topmødet i Rom handler om at få standset. Hvorvidt problemerne er blevet så store, at de ikke kan løses af biskopperne – simpelthen fordi for mange har dækket over for meget – vil de kommende dage vise. Vi kan kun bede for at sandheden og retfærdigheden snart vil komme til at råde, så Kirken må genvinde sin troværdighed og fokus på sjælenes frelse.