Sankt Karl Borromæus Gruppen

Passionssøndag

Passionssøndag 2019

Vi fejrede i dag Passionssøndag, med biskop Czeslaw som celebrant. Biskoppen udpegede i sin prædiken Passionstiden – de sidste uger inden påske – som en tid, der er helt helliget Kristi frelsebringende offer for os – et offer, som er uden tidsmæssig afgrænsning, ligesom Hans guddommelige identitet: “Før Abraham blev til, er jeg”. Ikke var. Gud er.

Vi siger på gensyn til Messen Påskedag, og måske til Triduum i Randers!