Sankt Karl Borromæus Gruppen

Mordet på Kirken i Kina

Kardinal Joseph Zen, Hong Kong

Som bekendt har Vatikanet i juni 2019 meddelt, at man i modsætning til tidligere, nu har valgt i det mindste delvist at anerkende det kinesiske diktaturs autoritet ift. den katolske kirkes præster og biskopper i landet. I Hong Kong, hvor der – trods stigende undertrykkelse – endnu hersker en form for verdslig og religiøs frihed, har Kardinal Zen ikke været sen til at reagere. I september skrev han nedst. brev til alle Kirkens kardinaler, som blev offentliggjort på italiensk 8/1, og siden 9/1 på engelsk. Vi finder det så vigtigt at vi bringer en fuld oversættelse til dansk:

Deres Eminence,

Tilgiv den ulejlighed, som mit brev vil volde dig. Men sagen er den, at min samvittighed siger mig, ​​at det problem, jeg præsenterer her, ikke kun vedrører Kirken i Kina, men hele Kirken, og vi kardinaler har det store ansvar at hjælpe den Hellige Fader med at lede Kirken.

Fra min analyse af Hellig Stols dokument (28. juni 2019), “Pastorale retningslinjer fra den Hellige Stol vedrørende civil registrering af præster i Kina,” er det helt klart, at det tilskynder de troende i Kina til at tilslutte sig en skismatisk kirke (som er uafhængig af paven og under ordrer fra det kommunistiske parti).

Den 10. juli præsenterede jeg min “dubia” til Paven. Hans hellighed lovede den 3. juli at se på det, men i dag har jeg stadig ikke hørt noget.

Kardinal Parolin siger, at når vi i dag taler om den uafhængige kirke [styret af kommunisterne, red.], bør denne uafhængighed ikke længere forstås som absolut, fordi aftalen anerkender Pavens rolle i den katolske Kirke.

For det første kan jeg ikke tro, at der er en sådan erklæring i aftalen, og jeg ser den ikke der. (Forresten, hvorfor skal en sådan aftale være hemmelig, og hvorfor tilstås det ikke engang mig, en kinesisk kardinal, at se den?) Men, endnu tydeligere, viser hele virkeligheden efter undertegnelsen af ​​aftalen, at intet har ændret sig. Kardinal Parolin citerer en sætning fra pave Benedicts brev, fuldstændigt ude af kontekst – ja, diametralt imod meningen i resten af afsnittet. Denne manipulation af Pave Emeritus’ tanke er virkelig respektløs; ja, det er en beklagelig fornærmelse af den sagtmodige pave emeritus, der stadig lever.

Men det forekommer mig også afskyeligt, at det ofte erklæres, at det, der nu gøres, er i kontinuitet med de forrige pavers tanke, for det modsatte er sandt. Jeg har grund til at tro (og jeg håber en dag kan bevise det med arkivdokumenter), at den underskrevne aftale er den samme, som pave Benedict på et tidspunkt havde nægtet at underskrive.

Deres Eminence, kan vi passivt være vidne til mordet på Kirken i Kina, udført af dem, der skal beskytte og forsvare hende mod hendes fjender?

Jeg bønfalder dig på mine knæ,
din broder,
Kard. Joseph ZEN, SDB